Anahtar Kadromuz

Gökhan MARIM

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında tamamlamıştır. Halen doktora eğitimine devam etmektedir. Su mühendisliği konusunda yurtiçinde ve yurtdışında farklı firmalarda çalışmıştır. Özellikle taşkın modelleme, planlama raporu ile fizibilite çalışmaları, gölet ile sulama projeleri, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve CBS projeleri konularında uzmanlaşmıştır.

Ömür EREN

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Atılım Üniversitesinde tamamlamıştır. Ayrıca Finans üzerine eğitim almıştır. Sulama ve drenaj projelerinde uzun yıllar çalıştıktan sonra, iş hayatına kurucu ortağı olduğu Sufen Proje'de profesyonel olarak devam etmektedir.

Cağlar AKKUŞ

Lisans eğitimini Niğde Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Uygulamalı Jeoloji ABD'da tünel mühendisliği alanında tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesinde Uygulamalı Jeoloji ABD'da doktora eğitimine devam etmektedir. Mühendislik jeolojisi konusunda yurtiçinde farklı firmalarda çalışmıştır. Özellikle TBM ve NATM tünel, sulama yapıları konularında çalışmalar yapmıştır. Uzmanlık alanı; kaya mekaniği, zemin mekaniği ve tünel mühendisliğidir.

Gözde AKLAN

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Dresden Teknik Üniversitesi Su Kaynakları Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Su / Atıksu arıtma tesislerinin tasarımı, su temini ve kanalizasyon yapıları, baraj yıkılma analizleri konularında çalışmalar yapmaktadır.

Çağdaş ŞİMŞEK

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini aynı bölümün Hidromekanik Laboratuvarı’nda gömülü hidrolik pürüzlülük elemanları üzerindeki çalışmasıyla tamamlamıştır. İnşaat Mühendisliği anadalı sırasında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde de yandal yapmıştır. Barajlardaki su yapılarının hidrolik tasarımı ve içmesuyu dağıtım şebekelerinin tasarımı konusunda farklı firmalarda çalışmıştır. Şu anda ağırlıklı olarak içmesuyu dağıtım şebekelerinin tasarımı ve havza drenajı alanlarında çalışmaktadır. Çağdaş Şimşek MS Civil Engineer Y. İnşaat Mühendisi

Onur YAĞCI

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.  Su mühendisliği konusunda farklı firmalarda çalışmıştır. Özellikle HES projeleri, gölet  projeleri,  konularında uzmanlaşmıştır.

Çözüm Ortaklarımız